Centrum Medyczne Kamedica Sp. z o.o. | Medapp Clinics Sp. z o.o.

Otyłość

Otyłość

Aktualnie choroba otyłościową stała się pandemią XXI wieku. Z raportów
Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO – World Health Organization) wynika,
że 65% światowej populacji żyje w krajach, w których więcej ludzi umiera z
powodu nadwagi i otyłości niż z powodu niedowagi. Dane te budzą niepokój i
skłaniają do refleksji nad jakością i ilością naszego zwyczajowego sposobu
odżywiania.

Czym jest nadwaga i otyłość?

Według Światowej Organizacji Zdrowia nadwaga jest definiowana jako stan
poprzedzający otyłość (przedotyłość), czyli stan, w którym poziom nadmiaru
tkanki tłuszczowej, nie spełnia jeszcze kryteriów rozpoznania otyłości. Z kolei
otyłość jest definiowana przez WHO, jako nadmierne gromadzenie tkanki
tłuszczowej w organizmie, które może doprowadzić do pogorszenia zdrowia.
Należy wyraźnie podkreślić, że otyłość nie jest defektem kosmetycznym. Jest
chorobą przewlekłą o złożonej patogenezie, o charakterze postępującym bez
tendencji do samoistnego ustępowania oraz ze skłonnością do nawrotów.
Pojawia się w wyniku dodatniego bilansu energetycznego, który jest
konsekwencją przewagi energii dostarczonej z pożywieniem nad energią
wydatkowaną. Prowadzi to do upośledzenia czynności i uszkodzenia struktury
poszczególnych narządów lub układów , problemów psychologicznych i
socjologicznych oraz skrócenia oczekiwanego czasu życia.
Rozpoznanie nadwagi i otyłości

Rozpoznanie nadwagi i otyłości opiera się na wskaźniku BMI. Współczynnik BMI
(body mass index) oblicza się dzieląc masę ciała wyrażoną w kilogramach przez
wzrost podany w metrach podniesiony do kwadratu
Prawidłowe wartości BMI mieszczą się w przedziale 18,5 kg/m2 – 24,99 kg/m2.
Jeśli BMI przekracza 25 kg/m2 to możemy rozpoznać nadwagę, która mieści się
w przedziale 25 kg/m2 – 29,9 kg/m2. Przy BMI powyżej 30 rozpoznajemy
otyłość. BMI nie jest jednak wskaźnikiem, który pozwala na określenie ilości i
rozmieszczenia tkanki tłuszczowej w organizmie. Bardziej dokładna, szybką i
prostą metodą oceny składu ciała jest bioimpedancja (bioelectrical impedance
analysis). Metoda ta polega na określeniu różnicy w przewodzeniu prądu
elektrycznego w przedziale tłuszczowym i wodnym. Badanie jest bezpieczne i
bezbolesne.
Diagnozując nadwagę i otyłość nie należy koncentrować się wyłącznie na masie
ciała i jego składzie. Bardzo ważne są badania laboratoryjne (między innymi:

morfologia, profil lipidowy, poziom glukozy i insuliny na czczo, poziom kwasu
moczowego, markery stanu zapalnego).
Przyczyny rozwoju otyłości
Bez względu na pierwotną przyczynę , którą ustala lekarz, nadmiar tkanki
tłuszczowej zawsze jest efektem dodatniego bilansu energetycznego, czyli
wspomnianej już przewagi energii przyjmowanej z pożywieniem nad energią
wydatkowaną.
Wśród pierwotnych przyczyn rozwoju otyłości znajdują się:
 Czynniki środowiskowe (nawyki żywieniowe, postawy i przekonania
dotyczące jedzenia, ilość, jakość i sposób jedzenia)
 Uwarunkowania genetyczne (np. zespoły genetyczne predysponujące do
rozwoju otyłości)
 Czynniki psychologiczne (obniżona samoocena, obniżony nastrój,
zaburzenia depresyjne, nieumiejętne zaspokajanie lub realizowanie
potrzeb psychicznych)
 Zaburzenia hormonalne (np. podwyższony poziom kortyzolu, niedobory
hormonów tarczycy)
 Czynniki jatrogenne (np. przyjmowanie leków zwiększających apetyt)

Podział i rodzaje otyłości
Biorąc pod uwagę patogenezę otyłość dzielimy na:
 Pierwotną – będącą konsekwencją dodatniego bilansu energetycznego
 Wtórną – występującą efekcie różnych stanów chorobowych
Innym kryterium podziału otyłości jest rozmieszczenie tkanki tłuszczowej. W
tym przypadku wyróżnia się otyłość:
 Gynoidalną (pośladkowo-udową)
Towarzyszy jej hiperplazja komórek tłuszczowych, czyli powiększenie ich
liczby. W tego rodzaju otyłości sylwetka przypomina kształt gruszki i
występuje częściej u kobiet.
 Androidalną (brzuszną) – tutaj tkanka tłuszczowa gromadzi się w
większych ilościach głównie w obrębie jamy brzusznej oraz ramion i
karku, powodując, że sylwetka przypomina jabłko i jest bardziej
charakterystyczna dla mężczyzn.

Konsekwencje otyłości

Badania jednoznacznie wskazują, że efektem występowania otyłości jest
zwiększenie ryzyka wielu powikłań metabolicznych i niemetabolicznych, do
których zaliczamy:
Powikłania metaboliczne:
 Nadciśnienie tętnicze
 Stany przedcukrzycowe
 Insulinooporność
 Cukrzyca typu 2
 Zaburzenia lipidowe
 Choroby układu krążenia (zawały, udary, miażdżyca)
 Niealkoholowa stłuszczeniowej choroba wątroby (NAFLD)
 Niektóre rodzaje nowotworów
 Dna moczanowa
 Zaburzenia hormonalne
Powikłania niemetaboliczne:
 Choroba zwyrodnieniowa stawów
 Żylaki kończyn dolnych
 Obturacyjny bezdech senny
 Przepuklina rozworu przełykowego
 Astma
 Niska samoocena
 Zaburzenia obrazu ciała
 Depresja
 Izolacja społeczna
Otyłość nie tylko pogarsza jakość funkcjonowania ale także skraca czas życia.
Ryzyko wystąpienia powikłań zdrowotnych otyłości u poszczególnych osób
zależy od ilości nadmiernej tkanki tłuszczowej i czasu trwania choroby

Leczenie otyłości

Leczenie choroby otyłościowej powinno być zindywidualizowane i podjęte na
możliwie najwcześniejszych etap[ach jej rozwoju. Elementem procesu leczenia
jest farmakoterapia, leczenie żywieniowe, terapia ruchowa, a w wielu
przypadkach także poradnictwo psychologiczne lub psychoterarapia.

Lidia Szczepańska

psychodietetyk, dietetyk kliniczny

Literatura:

  1. A. Brytek-Matera (red.) „Psychodietetyka”, Warszawa 2022, wydawnictwo PZWL
  2. L. Ostrowska, P. Bogdański, A. Mamcarz, „Otyłość i jej powikłania”. Warszawa 2021,
    wydawnictwo PZWL

Leave a Reply

ZADZWOŃ DO REJESTRACJI Skip to content