Centrum Medyczne Kamedica Sp. z o.o. | Medapp Clinics Sp. z o.o.

Psycholog

dr Dorota Żelechowska

Jestem psycholożką. Pracuję głównie z osobami dorosłymi i młodzieżą od 16. roku życia. Można się ze mną spotkać na konsultacjach psychologicznych, diagnozie, wsparciu, psychoedukacji i coachingu. Oferuję też treningi i warsztaty
psychologiczne. Ważna jest dla mnie atmosfera oparta na uważności i empatii oraz rzetelność zawodowa.
Pracuję na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, w Zakładzie Metodologii i Diagnozy Psychologicznej. Ukończyłam studia psychologiczne i filozoficzne na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie. Obroniłam doktorat z zakresu psychologii poznawczej. Uczestniczyłam w kursach doszkalających, m.in. studiach podyplomowych z life
coachingu, szkole treningu i warsztatu psychologicznego, szkoleniach z zakresu wspierania osób po stratach.
W ramach mojej pracy towarzyszyłam osobom, które chciały lepiej siebie poznać i zrozumieć, rozwijać swoje zasoby np. asertywność, zdolności komunikacyjne lub kompetencje emocjonalne. Wspierałam osoby w żałobie, po rozstaniach, stojące przed wyzwaniem podjęcia ważnych życiowych decyzji, przeżywające trudności emocjonalne i stres. Szczególne miejsce w moim życiu zawodowym zajmują relacje człowieka z przyrodą. Jest mi bliskie przekonanie, że więź z naturą może być korzystna dla naszego zdrowia psychicznego. Wspieram osoby doświadczające
trudności w związku z wyzwaniami życia w czasach kryzysu klimatycznego oraz osoby w żałobie po śmierci ukochanych zwierząt towarzyszących.

mgr Zuzanna Czerniawska

W pracy najważniejsze są dla mnie bezwarunkowa akceptacja oraz stworzenie bezpiecznej przestrzeni opartej na szacunku, zaufaniu, empatii i zrozumieniu. Istotne jest
dla mnie indywidualne podejście do każdej osoby i otoczenie jej opieką i wsparciem. Moim celem jest pomoc w uporządkowaniu trudności i w znalezieniu sposobu ich
rozwiązania, a także towarzyszenie w odkrywaniu swoich możliwości. W pracy stosuję elementy Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT).
Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie realizowałam specjalność Seksuologia kliniczna i Psychologia Kryminologiczna i Kryminalistyczna. Odbyłam Studium Psychologii Sądowej organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, a obecnie jestem w trakcie szkolenia z zakresu Psychotraumatologii Praktycznej w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii.
Doświadczenie zdobyłam podczas stażów i wolontariatów. Staże odbyłam w Centrum Terapii Haak i Laboratorium Neuronauki Emocji SWPS. Byłam wolontariuszką na
Oddziale Leczenia Uzależnień Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, w Stowarzyszeniu Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”, w Fundacji Zaginieni, w Środowiskowym Centrum
Zdrowia Psychicznego Centrum Medyczne HCP, w Sieci Przyjaciół Zdrowia Psychicznego i w Akademii Przyszłości. Byłam również praktykantką w Wielkopolskim Centrum Terapii Par i Rodzin. Nieustannie podnoszę swoje kompetencje również poprzez udziały w szkoleniach i konferencjach naukowych. Moim głównym obszarem
zainteresowań jest seksuologia. Działam zgodnie z kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

ZADZWOŃ DO REJESTRACJI Skip to content